ahyojana2022@gmail.com कॉल सेंटर संपर्क - 1962 (10AM to 6PM) | टोल फ्री संपर्क - 18002330418 (8AM to 8PM)
योजनांचा तपशील

योजनांचा तपशील

राज्यस्तरीय योजना - दुधाळ गायी / म्हशीचे वाटप करणे

योजनेचे नाव - दोन दुधाळ गाई /म्हशी चे वाटप करणे. संकरित गाय - एच.एफ. / जर्सी म्हैस - मुऱ्हा / जाफराबादी

जिल्हास्तरीय योजना - एकदिवशीय सुधारित पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटप करणे

योजनेचे नाव - एकदिवशीय सुधारित पक्षांच्या १०० पिल्लांचे वाटप करणे.

राज्यस्तरीय योजना - 1000 मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कूटपालन व्यवसाय सुरु करणे

योजनेचे नाव -1000 मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कूटपालन व्यवसाय सुरु करणे.

जिल्हास्तरीय योजना - दुधाळ गायी / म्हशीचे वाटप करणे

योजनेचे नाव - दोन दुधाळ गाई /म्हशीचे अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभाथींना वाटप करणे.

जिल्हास्तरीय योजना - तलंगा गट वाटप करणे

योजनेचे नाव -८ ते १० आठवडे वयाचा तलंगाच्या २५ माद्या आणि ३ नर वाटप करणे

जिल्हास्तरीय योजना - शेळी / मेंढी गट वाटप करणे

योजनेचे नाव -जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती / जमातीचा लाभाथींना शेळी / मेंढी वाटप करणे.

राज्यस्तरीय योजना - शेळी / मेंढी गट वाटप करणे

योजनेचे नाव -जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती / जमातीचा लाभाथींना शेळी / मेंढी वाटप करणे.

नोंदणी आणि अर्ज करण्याची तारीख वाढली आहे...

अधिक माहिती व पुढील माहिती साठी चॅनेल ला सबस्क्राइब करा.

योजनांची कार्यपद्धती

योजनांची कार्यपद्धती

workflowimg
योजनेचे वेळापत्रक

योजनेचे वेळापत्रक

योजनेचे वेळापत्रक
जिल्हा चालु दिनांक समाप्त दिनांक
अर्ज करावयाचा कालावधी ४ डिसेंबर २०२१ २० डिसेंबर २०२१
अर्ज नोंदणी आणि योजनेसाठी अर्ज कसा करावा

अर्ज नोंदणी आणि योजनेसाठी अर्ज कसा करावा

कॉम्पुटर - अर्जदार नोंदणी कशी करावी

अधिक माहिती व पुढील माहिती साठी चॅनेल ला सबस्क्राइब करा.

कॉम्पुटर - अर्ज कसा करावा

अधिक माहिती व पुढील माहिती साठी चॅनेल ला सबस्क्राइब करा.

मोबाइल आप्लिकेशन द्वारे अर्जदार नोंदणी कशी करावी

अधिक माहिती व पुढील माहिती साठी चॅनेल ला सबस्क्राइब करा.

मोबाइल आप्लिकेशन द्वारे अर्ज कसा करावा

अधिक माहिती व पुढील माहिती साठी चॅनेल ला सबस्क्राइब करा.

मोबाइल नोटीफाकेशन्स आणि इतरमहत्वाची सूचना

अधिक माहिती व पुढील माहिती साठी चॅनेल ला सबस्क्राइब करा.

नोंदणी - योजनेसाठी अर्ज- निवड? -संपूर्ण माहितीसाठी...

अधिक माहिती व पुढील माहिती साठी चॅनेल ला सबस्क्राइब करा.

काही प्रसार माध्यमे

काही प्रसार माध्यमे

बातमी 1

बातमी १

बातमी 2

बातमी २

बातमी 3

बातमी ३

बातमी 4

बातमी ४

बातमी 5

बातमी ५

बातमी ६

बातमी ६

बातमी ७

बातमी ७

बातमी ८

बातमी ८

बातमी ९

बातमी ९

बातमी १०

बातमी १०

बातमी ११

बातमी ११

बातमी १२

बातमी १२

कार्यालयीन संपर्क

कार्यालयीन संपर्क

संगणक प्रणाली संदर्भात अडचण असल्यास खालील माहितीवर संपर्क साधावा

ई-मेल

   ahyojana2022@gmail.com

कॉल सेंटर संपर्क (10AM to 6PM)

    1962

टोल फ्री संपर्क (8AM to 8PM)

    18002330418